fredag 24 mars 2017

Tårar i havet


https://biblioteket.vetlanda.se/web/arena/results?p_p_id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&p_r_p_687834046_facet_queries=&_crDetailWicket_WAR_arenaportlets_back_url=https%3A%2F%2Fbiblioteket.vetlanda.se%2Fweb%2Farena%2Fsearch%3Fp_p_id%3DsearchResult_WAR_arenaportlets%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3%26p_r_p_687834046_facet_queries%3D%26p_r_p_687834046_search_item_no%3D0%26p_r_p_687834046_sort_advice%3Dfield%253DRelevance%2526direction%253DDescending%26_searchResult_WAR_arenaportlets_arena_member_id%3D186524583%26_searchResult_WAR_arenaportlets_agency_name%3DASE506851%26p_r_p_687834046_search_type%3Dsolr%26p_r_p_687834046_search_query%3Dt%25C3%25A5rar%2Bi%2Bhavet&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_arena_member_id=186524583&p_r_p_687834046_search_item_id=146009&p_r_p_687834046_agency_name=ASE506851&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=t%C3%A5rar+i+havet

Boken Tårar i havet gavs ut 2016 av författaren Ruta Sepetys. Boken handlar om ungdomarna Florian, Emilia och Joana som möts under deras flykt från tyskarna och följs åt. I hamnen möter de Alfred, matros och ansvarig på det fartyg som ska ta dem över Östersjön.  

Författaren använder fiktiva personer i en historisk miljö och blandar med verkliga händelser under slutet av andra världskriget. Historien är mycket välskriven, det finns en stor del dramatik och spänning i boken – hur ska det går för dem och ska de överleva?

Alla har olika bakgrund och historier med sig, och varje person får ett eget kapitel. Det innebär att man som läsare får en välbeskriven bild av situationer och händelser, eftersom samma sak ses ur flera personens synvinkel. Den ena halvan beskriver vägen till hamnen och den andra halvan förberedelserna, resan med båten, förlisningen och livet därefter. 

Som läsare blir man påverkad av hela flyktingsituationen, men också av fartygets förlisning, hur fartyget tar in vatten och sjunker med alla människor ombord. Trots tragedin bidrar Florian och Joanas hopp om en framtid, ljus till denna mörka, men läsvärda historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar