torsdag 15 mars 2012

Världens mest berömda fartyg

Mycket finns det att läsa och se om Titanic, kanske världens mest berömda fartyg. LL-förlaget har nu gett ut en bok som främst tar utgångspunkt ur ögonvittnesskildringar men här finns även en hel del faktaavsnitt. Boken heter helt enkelt Titanic- Katastrofen och är skriven av Bengt Fredrikson.

Det hoppar en del mellan de olika berättelserna men boken följer ändå händelserna i kronologisk ordning och det är inte svårt att hänga med i vad som händer. De som berättar kommer från olika bakgrund och har olika uppgifter, det är en svensk som reser i tredje klass, en britt som reser i andra klass, en överste som reser i första klass och en av fartygets telegrafister. Lättläst format, lagom med fakta, många bilder och tidningsurklipp och berättelser som definitivt håller spänningen vid liv gör det här till en bra bok för den som är fascinerad av Titanic men som inte vill ha något alldeles för tungt eller behöva dras med romantiska historier. Jag tycker att det är en bra avvägning mellan fakta och de hemska berättelserna om rädsla och kampen för överlevnad och jag blir fast i läsningen även om mycket känns igen från sånt som man läst och sett förr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar