måndag 3 oktober 2011

Alla har rätt att läsa!

Denna veckan är det den europeiska dyslexiveckan. Ett utmärkt tillfälle att fokusera lite extra på de hjälpmedel som finns för de som har läs- och skrivsvårigheter. Forskning visar att med rätt hjälp, kunniga pedagoger och med anpassning och kompensatoriskt stöd så kan elever med läs- och skrivsvårigheter klara skolan lika bra som andra elever.

Utbudet av anpassade, lättlästa böcker är stort och det finns flera förlag som fokuserar sin utgivning på anpassade böcker, t.ex. LL- förlaget, Hegas, Argasso och Nypon förlag. Hegas ger även ut en hel del böcker med CD som komplement, dessa finns för olika åldersgrupper och i olika svårighetsgrader. Det enda rätta av Leif Jacobsen, Trasig av Mårten Melin och böckerna om Hallon av Erika Eklund Wilson är några exempel, fler finns på hegas.se. Glöm inte bort att väldigt många skönlitterära böcker finns att få som Daisy-bok. Antingen som vanlig Daisy-skiva eller genom egen nedladdning! Läs mer på TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket) eller ta kontakt med ett biblioteket nära dig :-)

Läs mer om dyslexi och dyslexiveckan hos Dyslexiförbundet FMLS.

Låt alla läsa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar